WEB DIZAJN

(Izrada sajta,CMS,HTML5)

Izrada sajta obuhvata prikupljanje ideja ,estetsko uređenje,odabir boja,medija kako bih se izradila internet stranica.Web dizajn je proces stvaranja ,sa namerom predstavljanja sadržaja na elektronskim stranama krajnim korisnicima koji koriste internet pretraživače.